سیستم جمع آوری و انتقال تخم مرغ

 • انتقال نرم و مطمئن تخم مرغ‌ها بصورت اتوماتیک
 • منعطف جهت عبوراز مسیرهای پیچ و خم‌دار و غیرمسطح
 • مناسب برای نصب بر روی انواع آشیانه‌های اتوماتیک یا قفس پرورش
 • مناسب برای فضاهای کوچک
 • تمیزشدن آسان به دلیل طراحی مناسب اجزا
 • کاهش نیرو و خطای انسانی و افزایش آسایش پرنده

 

 1. شرکت SKA
 • انتقال تخمینی ۲۷۰۰۰ پرنده در ساعت با تسمه به پهنای ۵۰ سانتی‌متری

 1. شرکت Facco
 • سرعت ۰.۲ تا ۱.۷ متر در دقیقه
 • دارای آسانسور تخم مرغ جهت جمع آوری تخم مرغ از طبقات بالاتر

 

پهنای تسمه انتقال (mm) ظرفیت انتقال تخم مرغ در هر ساعت
۴۰۰ ۲۵۰۰۰
۵۰۰ ۳۵۰۰۰
۶۰۰ ۴۵۰۰۰
۸۰۰ ۶۵۰۰۰