• بدنه گالوانیزه با اتصالات پیچ و مهره‌ای
  • پایه‌های مستقل و قابل تنظیم
  • خروجی ۱و ۲ محور 
  • درب مجهز به آب‌بند (water proof)
  • نردبان با حفاظت مستقل 
  • قابلیت نصب لودسل جهت کنترل دان مصرفی در ظرفیت گوناگون
مطابق جدول:
ارتفاع
حجم (m3)
ظرفیت
ارتفاع(m)
قطر(m)
تعداد پایه
تعداد رینگ
۹۴۷M1801
۴٫۵۲
۲٫۹۴
۳٫۹۱
۱٫۷۸۳
۳
۱
۹۴۷M2301
۸٫۹۸
۵٫۸۴
۴٫۹۱
۲٫۳
۴
۱
۹۴۷M2302
۱۳٫۴
۸٫۷۱
۵٫۹۸
۲٫۲
۴
۲
۹۴۷M2303
۱۷٫۸۲
۱۱٫۵۸
۷٫۰۴
۲٫۳
۴
۳
۹۴۷M2304
۲۲٫۲۴
۱۴٫۴۶
۸٫۱
۲٫۳
۴
۴
۹۴۷M2305
۲۶٫۶۶
۱۷٫۳۳
۹٫۱۷
۲٫۳
۴
۵
۹۴۷M2504
۲۷٫۵۶
۱۷٫۹۱
۸٫۳۲
۲٫۵۴۷
۴
۴
۹۴۷M2505
۳۲٫۹۸
۲۱٫۴۴
۹٫۳۸
۲٫۵۴۷
۴
۵