ابخوری نیپل یا سیستم ابخوری تمام اتوماتیک نیپل در واحدهای مرغداری گوشتی استفاده میشود.قطعات نیپل شامل سوزن نیپل میباشد که در این نوع، ابخوری نیپل مرغداری از نوع نیپل ترکیه استنلس استیل ۳۶۰درجه با قابلیت استفاده جوجه از یکروزگی می باشد