• پنجره هوادهی با ابعاد مشخص و استاندارد
  • قابل کنترل با موتور وینچ
  • مقاوم در برابر سرما و نور خورشید
  • درزبندی(هوابندی) مناسب به هنگام بسته بودن
  • قابلیت کنترل جهت هوای ورودی به دلیل وجود انحنای مناسب فلاپ
  • نصب و شستشوی آسان