آشیانه تخم‌گذاری اتوماتیک

دارای مدل‌های:

  • یک‌ طرفه تک طبقه
  • یک‌ طرفه دو طبقه
  • دو طرفه تک طبقه
  • دو طرفه تک طبقه

اسلت مدل Orion

  • سطح ضد لغزش
  • تقسیمات مناسب شبکه پلاستیکی متناسب با پای پرنده
  • دارای کلیپس‌های در هم قفل شونده جهت نصب و باز کردن سریع و آسان
  • سطح بهداشتی مناسب بواسطه‌ی کیفیت سطح و طرح مناسب جهت دور کردن کود از روی سطح اسلت